گتˇ ولگ

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۳۶ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

کونوس

كونوس دار تی تی

کونوس (اینگیلیسی میان: Mespilus germanica) کی گیلکی میان اونه کونوس, کُنوس گید و مازرونی میان اونه کنس و کندس دوخانید ، ایتا میوه ایسه جه گولسرخیان کوگا و جه سرده کونوس (Mespilus) ایسه و سئب و گولابی ، به ، زالزالک و خوج امره هم خانواده ایسه. اَ میوه گیلکی میان پنج میجیکی و پنج توشک هم دوخانید. کونوس ایتا پئیزی میوه ایسه و اونه دورون پور ویتامین a، b، c دره. کونوس مزه گاگلف شیرین و آبچ ایسه.

کونوس دار بولندی سه تا چهار متر فَرسه. و بهار زمات میان کونوس دار، تی تی زنه. و اونه تی تی سئب مَنَستن ایسه. اونه میوه پئیز اواسط رِسه. اونه برسه میوه نرم و خوشمزه ایسه ولی اونه کال میوه سفت و زرخ ایسه و آدمه گازه کوله کونه. کاله ازگیل آب میان و نمک امره واپلکانید و معمولا شب چله و چارشمبه سوری موقع فورید. کونوس زیاده خوردن یوبوست آوره.

کونوس ایتا اسیدی و سفته میوه ایسه، هنه واستی ایسه تا خب فَنرسه قابل خوردن نیه. کونوسه زود تر چینید. قبل اَنکه پوسیده بِبه و ایتا خوروم جیگا میان نگهداری کونید تا بپخته بِبه. کاله کونوس رنگ سیفید ایسه ولی بپخته بِبه اونه رنگ به رش (قهوه ای) واگرده...دۊمباله

جرگه'ن
ايمرۊ

ايمرۊ: ىکشمبه، ۱۵۹۰ ديلمي، آولˇ ما ۱۳ (۱۸ مارس سال ۲۰۱۸)

Wikipedia:آولˇ ما ۱۳ دؤجئه تفاقؤن
دؤجئه تاتايي
زنأکؤنˇ بین‌المللي رۊز، اي رۊزˇ مراسمؤنˇ تمرکۊز زنأکؤنˇ حۊقۊقˇ جي دفاع گۊدن ؤ قدردؤني ؤ عشق به زن ؤ مؤعرفيˇ ايشؤنˇ به دس بأرده'ن ؤ فعاليتؤن؛ ايقتصادي ؤ سياسي ؤ ايجتماعي زمينه'نˇ ميئن ايسه.
کاسپي زوؤنؤن